RF's Genealogiesite
Genealogie Frietman, Portielje, Rapmund en Schönherr

 
Home Kwartierstaat Frietman Portielje Rapmund Schonherr Toelichting Update-overzicht Contact

 

Uitleg bij het gebruikte coderingssysteem

Om het geheel overzichtelijk te kunnen houden en eenvoudig wijzigingen aan te kunnen brengen, pas ik op deze site een iets ander notatiesysteem toe dan gebruikelijk is. Ik hou een nummering aan die teruggaat in de tijd. Mijzelf heb ik generatienummer I gegeven, mijn ouders generatienummer II, mijn grootouders generatienummer III etc. Deze generatienummers worden uitsluitend gebruikt voor mijn directe voorouders en u vindt ze terug in de kwartierstaat en de stamreeks-overzichten.

Om een overzichtelijk paginasysteem te kunnen maken voor internet, heb ik op de familiepagina's de generatienummers vervangen door hoofdletters. Zelf heb ik hoofdletter A, mijn ouders hebben hoofdletter B, etc. Per generatie heb ik iedere voorouder vervolgens een nummer gegeven. Mijn vader is B1, zijn ouders C1 en C2, mijn moeder is B2, haar ouders C3 en C4, etc. Deze codes vindt u terug op de familiepagina's en in de stamreeksen.

Tenslotte heeft ook het nageslacht van al mijn voorouders een code gekregen, om het surfen te vergemakkelijken. Kinderen van mijn voorouders krijgen de code van hun vader, gevolgd door een punt en een cijfer dat de volgorde van geboorten weergeeft. Zo is mijn broer B1.2 (tweede kind van mijn ouders) en mijn zus B1.3.
Eventueel nageslacht van nageslacht krijgt de code van hun ouder, gevolgd door een punt en weer een cijfer dat de volgorde van geboorten weergeeft. Zo zijn mijn jongste neven aan Frietman-kant (de zonen van mijn vaders jongste zus) bijvoorbeeld C1.5.1 en C1.5.2. Voor iedere verdere generatie komt er steeds een cijfer bij. Op deze wijze kunnen er lange codes ontstaan, bijvoorbeeld I1.3.3.3.2.5.6.3.2, voor een wel heel verre verwant.